Tack för ditt förtroende

Nöjda kunder är en hörnsten i vår verksamhet.  Vi vill gärna höra din åsikt om hur vi lyckats med vår uppgift.

På så sätt får vår personal direkt respons om sitt arbete, och vi kan göra permanenta förbättringar i vår service.

Dina svar behandlas anonymt, och vi överlämnar inte dina kontaktuppgifter till utomstående. Det tar mindre än fem minuter att svara på enkäten.

Klicka här för att börja fylla i enkäten