Referenser

Vi har under årens lopp byggt tusentals byggnadsgrunder och tusentals kvadratmeter med hjälp av storformar. Här kan du studera några av våra projekt närmare.

Kivimäki herrgård, Limingo

Grunderna cirka 2 m höga och belagda.

Institut för servicebranschen, Uleåborg

De bärande konstruktionerna gjordes med storformar.

Höghus, Uleåborg

Toppilansaarentie 11, bärande väggar med storformar.