Grundplanering

Byggnadsgrunden planeras exakt på basis av byggnadsritningarna och utredningen av grundläggningsmetoden samt den geotekniska undersökningen.

I grundplaneringen ingår konstruktionsmässig och värmeteknisk planering av kontaktytan mellan väggkonstruktionen, golvet och grunden samt noggrann dimensionering av armeringen. Vid behov ingår också dimensionering av tjälskydd samt planering av regnvattenssystem och dränering.

Bra planering ger kostnadseffektivitet

I planeringen beaktar vi även det förmånligaste sättet att bygga grunden. Bra planering sparar kostnader vid själva utförandet av grunden.

Vi gör en noggrann förteckning över material. Inför gjutningen lastar vi den formutrustning som behövs, och dom som transporterar formarna ser till att det finns passande gjutformar på byggplatsen när installeringen börjar.

Planeringsobjekten kan bestå av allt från små ekonomibyggnader till stora bostads-, skol- och industrikomplex.

Om du har frågor eller vill beställa grundplanering kan du kontakta Jaan Pärn. Kontaktuppgifterna finns här intill.

Kontakta försäljningen

Jaan Pärn

Jaan Pärn
Tel. +358 400 917 234
Kontaktuppgifter
Begär en offert

Frågor?
Vi kontaktar dig gärna.

Ge oss ditt telefonnummer eller e-mail adress så kontaktar vi dig.

eller