Grunden

Grundarbetet utgör endast en liten del av byggkostnaderna. Ändå har det en avgörande betydelse. Vi vet hur viktigt det är för dig att få en högklassig och exakt grund som ditt hus kan stå stadigt på i många generationer. Bekymmersfritt.

Välplanerat är hälften vunnet

Arbetet på byggplatsen ska löpa snabbt och smidigt ‒ inom överenskommen tid. Vi säkerställer detta med hjälp av omsorgsfull förhandsplanering och dimensionering av gjutformar.

Med hjälp av vår kunniga fackarbetare samt egen logistik och gjutformar för betong kan vi garantera ett högklassigt resultat och hålla överenskommen tidtabell.

Vi erbjuder även helhetsprojekt som inkluderar från geotekniska undersökningar till planering och gjutning av grunden.

Vi gjuter grunder även på vintern

På vintern använder vi en vätskebaserad uppvärmningsanordning för betong. På så vis kan vi garantera ett bra resultat för grundarbetet även på vintern. Vi har mönsterskydd för denna unika tekniken för betongarbeten och har ensamrätt till detta.

Vi städar upp efter oss

Efter att vi gjutit sockeln städar vi upp efter oss och för bort byggavfallet. De formoljor vi använder smutsar inte ner jordmånen på din tomt eftersom de är ekologiska och biologiskt nedbrytbara. Det enda vi lämnar kvar på din tomt är en stadig grund för ditt hus.

Se här hur ditt grundprojekt går till

Begär en offert för sockeln

Begär en offert. Vi ger ett fast pris för ditt grundprojekt och en preliminär tidtabell för utförandet.

Till offertbegäran

Bygg på en stadig grund. Utnyttja vår gedigna erfarenhet och kunskap om krävande grundarbeten.

Kontakta försäljningen

Jari Myllynen

Jari Myllynen
Tel. +358 400 688 447
Kontaktuppgifter
Begär en offert  

 Topias Myllynen
 Tel. +358 400 1000 91
Kontaktuppgifter
Begär en offert