Grundlig kvalitet

Så här går ditt grundprojekt till

Vi tar ansvar för varje fas av ditt grundprojekt. Vi svarar också gärna på frågor under hela arbetets gång.

Ditt grundprojekt består av följande faser:

1. Kartläggning och prissättning efter ditt behov.

Före projektet kartlägger vi dina behov och ger ett fast pris för grundprojektet.

2. Geoteknisk undersökning och grundplanering.

Om tomtens grund ännu inte har undersökts gör vi först en geoteknisk undersökning.

Geoteknisk undersökning. Vi utför viktsonderingar samt inmätning och utsättning av borrpunkter med vår egen utrustning. Läs mer om den geotekniska undersökningen.

Grundplanering. Vi gör exakta planer på basis av utredningen av grundläggningsmetoden och byggnadsritningarna samt planerar en gjutform för grunden. Läs mer om grundplaneringen.

3. Förberedning av byggplatsen.

En transportarbetsgrupp anländer till byggplatsen med de formar som behövs för gjutningen. En installeringsgrupp installerar gjutformarna enligt de exakta måtten.

4. Betonggjutning.

Så fort gjutformarna är på sin plats och kontrollmätningen utförd, börjar gjutningen.

5. Demontering av gjutformar samt slutständning.

Vi städar byggplatsen och lämnar kvar en omsorgsfullt byggd och hållbar grund som vi alla kan vara stolta över.

Avslutningsvis går vi igenom projektet tillsammans och lyssnar på vad du har att säga. Det är en hederssak för oss att du är nöjd.