Geoteknisk undersökning

MaaperätutkimusObservera att byggkontrolls myndigheterna på många orter kräver en geoteknisk undersökning innan grunden läggs.

Det är viktigt att undersöka jordmånen noggrant, eftersom den kan variera överraskande mycket även på ett litet område. Säkerställ att ditt hus inte börjar sjunka och att du bygger på ett tillräckligt hårt underlag.

I den geotekniska undersökningen kartlägger vi tomten bit för bit

Markundersökningar, dvs. viktsonderingar, utförs med en multifunktionell larvgående borrmaskin. I en markundersökning ingår även inmätning och utsättning av borrpunkter.

Resultat av den geotekniska undersökningen

Resultat på markundersökning redovisas i en utredning av grundläggningsmetod som ges åt beställaren.  En högklassig och noggrann geoteknisk undersökning fungerar som underlag för själva grundplaneringen.

Om du har frågor eller vill beställa en geoteknisk undersökning kan du kontakta Ismo Immonen. Kontaktuppgifterna finns här intill.

Kontakta försäljningen

Jaan Pärn

Jaan Pärn
Tel. +358 400 917 234
Kontaktuppgifter
Begär en offert

Frågor?
Vi kontaktar dig gärna.

Ge oss ditt telefonnummer eller e-mail adress så kontaktar vi dig.

eller