Vi gjuter grunder även på vintern.

Vi har under tio års tid utvecklat en unik arbetsteknik för betong som gör att vi kan bygga grunder oberoende av årstiden. Det vad många andra inte kan.

Vi sköter också den geotekniska undersökningen av din tomt.

Säkerställ att ditt hus inte börjar sjunka och att du bygger på ett tillräckligt hårt underlag.
Geoteknisk undersökning
Grundplan

Frågor?
Vi kontaktar dig gärna.

Ge oss ditt telefonnummer eller e-mail adress så kotaktar vi dig.

eller